Wie zijn wij

Kinderen vinden wij heel oorspronkelijk, reageren en leven vanuit hun hart, waardoor ze ons onbewust veelal de kans bieden om een blik in onze eigen spiegel te werpen. Kinderen vinden wij tegelijkertijd sterk door hun kwetsbaarheid.

Hoewel iedereen het beste wil voor kinderen en ook voor zichzelf, kan het door de hectiek van alle dag, toch anders uitpakken. Als mens zijn we aan het leren om anders om te gaan  met ons denken, wat we o.a. kunnen zien aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Denken kan een gebeurtenis of situatie isoleren, waardoor je je intuïtief weten kunt blokkeren.

Gedurende onze zoektocht naar het realiseren van een alternatieve manier om energie op te wekken zijn wij door onze gidsen, om ons te helpen bij dit transformatieproces, op het spoor gezet van wat uiteindelijk de kids-, kristal-connector, de geometrische bloem, het messing buisje en de fluisterboom is geworden. Concreet houdt dit voor ons in dat Bianca alle benodigde informatie aangereikt krijgt vanuit de kosmos en Aat deze info omzet in tastbare heilige geometrische vormen. Alle vormen hebben hun eigen trillingsgetal. Tezamen met de edelsteentjes en het gebruik van de kleuren helpen ze ons, vooral de kinderen, bij de herordening van onszelf om onze diepere bronnen van creativiteit en kracht aan te boren. De kids-connector brengt, zonder daar enige krachtinspanning voor te verrichten in wat voor vorm dan ook, rust en balans in ons leven en vooral, nog belangrijker, in het leven van een kind.

Misschien ten overvloede zij vermeld, dat de kids- en of kristal-connector de volwassene verbindt met zijn innerlijk kind, waardoor de mogelijkheid bestaat dat de ouders ook rust en balans in hun leven kunnen gaan vinden. Als je geboren wordt, breng je je plan mee voor dit leven.
Dit ligt opgeslagen in je DNA en het geheugen van je cellen. De stamcellen in de navelstreng van een pasgeboren baby bevatten nog 100%  kosmische energie, is wat een wetenschapper heeft vastgesteld. Volgens de bio–energetica worden de emoties in de weefsels opgeslagen. Zowel positief als negatief. Overbodig misschien te vermelden dat het m.n. de negatieve emoties zijn die ons veelal in ons dagelijks leven kunnen blokkeren. Het is ons in vele gevallen allesbehalve aangeleerd om met negatieve emoties om te gaan. Het is  ons meestal voorgeleefd om het tonen van emoties achterwege te laten, sterker nog, het wordt of werd in onze samenleving afgekeurd. O.a. Christiane Beerlandt, Rüdiger Dahlke, Louise Hay hebben boeken geschreven over de psychische issues die eventueel  achter specifieke fysieke klachten kunnen liggen.

Meestal stoppen we alles onbewust gemakshalve weg en schuiven het onder het welbekende kleed, waardoor we kunnen ontkennen dat het er zelfs is. Alleen, het is er dus wel. De grootste uitdagingen vinden plaats in tijden dat je je buiten je comfort-zone bevindt, wanneer je je verward, onvervuld of zelfs in staat van hartverscheurende wanhoop voelt. Gedurende dat soort momenten, wordt je er toe aangezet om uit je kooi te breken, waarbij de kids- en of kristal-connector je kan ondersteunen. Als je je leven vrolijker en lichter wilt gaan ervaren, dan nodigen wij je hierbij uit de keuze te maken om hiermee aan de slag te gaan.

Om de issues die onder het kleed geschoven zijn, verder te elimineren, is het ook noodzakelijk om jezelf en anderen te vergeven!!!! Zo neutraliseer je de negatieve psychische ervaringen in je weefselcellen en resteert slechts een herinnering. Je kunt alleen schoonmaken wanneer iets vergeven en losgelaten wordt. Hoe minder belasting in je cellen, des te sneller kan de rust en balans gevonden worden waar je naar op zoek bent. Nogmaals, verder ondersteunen de driehoeken, de flower of life, de edelsteentjes en de gekleurde poppetjes dit proces, door het kleed voor je op te lichten……

 Bianca en Aat.