Tuin-connector

 

De tuin-connector

In deze tijd van voortschrijdende technologie, uitdijende dorpen en steden en het vollopen van onze (woon) omgeving, hebben de natuur(wezens) zich in grote getale teruggetrokken, met alle gevolgen van dien. Aangezien de natuur(wezens) afhankelijk zijn van ons gedrag om het tij te willen keren, kunnen wij er voor kiezen om ons voor dit herstel in te zetten, om zo ons steentje hier aan bij te dragen.

Gelukkig vindt er wereldwijd al een bewustwordingsproces plaats op vele fronten en zijn er al heel veel initiatieven genomen om de natuur en moeder aarde te redden. We zijn aan het ontwaken en ons gaan realiseren dat er zonder natuur geen enkel ander leven mogelijk is.

De eerste stap in dit herstel, zou kunnen beginnen in ons leven van alle dag door oordeelloos met elkaar om te gaan, bewust te communiceren, bewust gebruik te maken van het levengevende water, bewust gebruik van schone voeding, kleding, elektriciteit enz. enz.

Diegenen onder ons, die over een balkon of een (stukje)tuin beschikken, kunnen zich dichtbij huis inzetten voor het grote herstel, door met de natuur(wezens) samen te werken om de verbinding tussen moeder aarde, de kosmos en onszelf te herstellen. Immers, alle kleine beetjes helpen. Volgens ons is de kreet: “je creëert je eigen wereld” een algemeen bekend begrip.

Ons inziens kan de tuin-connector dit proces energetisch bekrachtigen en ondersteunen, door simpelweg een mooie plek te zoeken, waar de connector geplaatst wil worden. Dan kan moeder aarde op het gekozen plekje beginnen aan het energetisch herstel, waardoor al wat leeft in staat gesteld wordt om met vereende krachten, licht, liefde en vooral vreugde samen te werken met de wakker geworden mensheid. Een klein stukje “tuingereedschap” met een enorm bereik.

De frequentie van de tuin-connector tilt de frequentie van de tuin of gebiedje boven de trilling uit van allerlei onzichtbare, belastende energieën, zoals b.v. electro-smog, fijnstof, enz.

Als beloning krijgen we er dus heel veel van onschatbare waarde voor terug, zoals b.v. de schoonheid van een blije bloementuin.

 

Foto’s, design and copyright by Bianca en Aat, Haarlem, Netherlands.

 

Een fragment uit de nieuwsbrief van Rachel Helmhout:

Tuin wondertjes
 
Wat zijn alle bloemen en planten toch prachtig, zo vol in bloei in dit jaargetijde. En wat zijn ze sterk om het vol te kunnen houden in de hitte golf van de afgelopen tijd.
In onze tuin werden dit jaar nieuwe biologische zaadjes geplant in mei , met de Harts intentie om er opnieuw een paradijsje voor de vlinders , bijen, vogels en insecten van te maken.
Jarenlang probeerde wij om o.a. de Zonnebloem te laten groeien en bloeien in onze tuin. En iedere keer mislukte dat en kwamen ze niet op of kwamen niet tot wasdom.
 
Mei 2018 vorig jaar deed ik een tuinactivatie in onze tuin, samen met de tuinconnector die gemaakt werd als powertool om de originele energie te bekrachtigen en de zuiverheid te waarborgen, zowel voor onze tuin als het veld en omgeving erachter.
 
De tuinconnector verricht energetisch power werk doordat er gebruik gemaakt is van heilige geometrie, kristallen en kleuren. Deze werd na de activatie liefdevol in onze tuin geplaatst.
De energie in onze tuin werd steeds fijner en zuiverder. De omgeving erachter nog steeds in beweging en aan het zuiveren en loslaten van oude, pijnlijke geschiedenis en bewustzijns velden aanrakend.
 
Ook dit jaar werden er Zonnebloemen gezaaid, nu onder de tuinconnector , zoals werd doorgegeven als juiste plaats door de deva’s .
En wat kwam als eerste van alle zaailingen omhoog? De Zonnebloem ! En voor het eerst is hij prachtig opgekomen en in bloei.
En wat staat hij prachtig te stralen in al zijn kracht, zelfs in de hitte. En in het midden hangt de tuinconnector die nu bijna niet zichtbaar is en samen doen ze prachtig werk.
 
Dankbaar!
 

Wil je graag een Reading of activatie op je tuin?
 
https://www.kristalhealerreaderpraktijk.nl