De tuin-connector.

De tuin-connector.

In deze tijd van voortschrijdende technologie, uitdijende dorpen en steden en het vollopen van onze (woon) omgeving, hebben de natuur(wezens) zich in grote getale teruggetrokken, met alle gevolgen van dien. Aangezien de natuur(wezens) afhankelijk zijn van ons gedrag om het tij te willen keren, kunnen wij er voor kiezen om ons voor dit herstel in te zetten, om zo ons steentje hierin bij te dragen.

Gelukkig vindt er wereldwijd al een bewustwordingsproces plaats op vele fronten en zijn er al heel veel initiatieven genomen om de natuur en moeder aarde te redden. We zijn aan het ontwaken en ons gaan realiseren dat er zonder natuur geen enkel ander leven mogelijk is.

De eerste stap in dit herstel, zou kunnen beginnen bij ons leven van alle dag door oordeelloos met elkaar om te gaan, bewust te communiceren, bewust gebruik te maken van het levengevende water, bewust gebruik van schone voeding, kleding, elektriciteit enz. enz.

Diegenen onder ons, die over een balkon of een (stukje)tuin beschikken, kunnen zich dichtbij huis inzetten voor het grote herstel, door met de natuur(wezens) samen te werken om de verbinding tussen moeder aarde, de kosmos en onszelf te herstellen. Immers, alle kleine beetjes helpen. Volgens ons is de kreet: “je creëert je eigen wereld” een algemeen bekend begrip.

Ons inziens kan de tuin-connector dit proces energetisch bekrachtigen en ondersteunen, door simpelweg een mooie plek te zoeken, waar de connector geplaatst wil worden. Dan kan moeder aarde op het gekozen plekje beginnen aan het energetisch herstel, waardoor al wat leeft in staat gesteld word om met vereende krachten, licht, liefde en vooral vreugde samen te werken met de wakker geworden mensheid. Een klein stukje “tuingereedschap” met een enorm bereik.
De frequentie van de tuin-connector tilt de frequentie van de tuin of gebiedje boven de trilling uit van allerlei onzichtbare, belastende energieën, zoals b.v. electro-smog, fijnstof, enz.
Als beloning krijgen we er dus heel veel van onschatbare waarde voor terug, zoals b.v. de schoonheid van een blije bloementuin.

 

Foto’s, design and copyright by Bianca de Veer, Haarlem, Netherlands.